Reklamacje i zwroty

 

W przypadku zwrotów i reklamacji przy sprzedaży "przez internet" zastosowanie ma "USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego" oraz " USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny."

Zwrotom nie podlegają oleje, części elektryczne i elektroniczne, części wyprzedażowe oraz sprzedawane na specjalne zamówienie. Możliwy jest jedynie zwrot w ciągu 14 dni bez podania przyczyny ( na koszt Kupującego ) towaru zakupionego na paragon. Warunkiem jest, że  przedmiot / towar jest pełnowartościowy, nienoszący śladów montażu lub użytkowania, przesłany w oryginalnym, czystym i nieuszkodzonym opakowaniu (wszelkie taśmy klejące itp. na opakowaniu towaru traktowane będą jako uszkodzenie) wraz z całą zawartością z jaką był dostarczony. Przed wysyłką / zwrotem należy zgodnie z ustawą nas o tym fakcie poinformować mailowo, pobrać DRUK O ZWROCIE wypełnić czytelnie i dołączyć do przesyłki wraz ze zwracanym towarem. Środki pieniężne są zwracane tylko w formie przelewu na wskazane konto bankowe, nie później niż w ciągu 14dni od momentu otrzymania przesyłki.

Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub przesłanych na nasz koszt.

Reklamcje należy złożyć na DRUKU REKLAMACYNJYM ( umożliwia zgłoszenie reklamacji na towar) wraz z dokumentem potwiedzającym montaż ( kopia paragonu, FV). Wszystkie części i podzespoły muszą być montowane przez zakład specjalistyczny. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty jej złożenia. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Jeśli wymiana towaru nie jest możliwa niezwłocznie zwracamy środki pieniężne na wskazane w druku reklamacyjnym konto bankowe. Reklamacje niezasadne oraz rozpatrzone negatywnie zostaną wysłane na koszt Reklamującego.

W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki do niego wysłanej zastosowanie ma Art. 286 § 1. Kodeksu Karnego, który brzmi:” Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Za niekorzystne rozporządzenie własnym mieniem uznaje się zlecenie wysyłki za pobraniem, a następnie nieodebranie jej.