GVOOznakowanie "Nipparts the original ®" oznacza, że jakość i pasowanie danego rodzaju zamiennika zostały poddane dodatkowej, kosztownej kontroli laboratoryjnej i UZYSKAŁY wynik pozytywny odpowiadający częściom oryginalnym. W ten sposób ryzyko niedostatecznej jakości związane z zastosowania tańszej, nieoryginalnej części eksploatacyjnej zostaje zminimalizowane obiektywnymi metodami kontrolno-technicznymi. W nowych warunkach prawnych w Unii Europejskiej, części takiej klasy jak "Nipparts the original ®" to odpowiedĽ wytwórców na zapotrzebowanie rynku motoryzacyjnego części prawie tak tanie jak zamienniki i prawie tak dobre jak oryginały.  Są one nieznacznie droższe od typowych zamienników, ale stosując  te podzespoły profesjonalny warsztat ogranicza  czas poświęcony na dopasowywanie elementu nieoryginalnego oraz pieniądze wydane na ewentualne reklamacje związane z niewłaściwą pracą  oraz niepożądanym działaniem , zyskując przy tym również zadowolenie klienta.


Uwaga !!! Od 1 paĽdziernika 2003 na terenie Unii Europejskiej (EU-15), a od 1 listopada 2004 w Polsce, weszły w życie nowe przepisy rozporządzenia, tzw. motoryzacyjnego GVO, które zmieniają zasady klasyfikacji części zamiennych oraz zasady dystrybucji części zamiennych stosowanych do napraw samochodów przez warsztaty niezależne i przez serwisy autoryzowane.
W zakresie dotyczącym części zamiennych nowe przepisy GVO wprowadzają m.in. następujące zmiany :
rozszerzają pojęcie "części oryginalnych" na części pochodzące bezpośrednio od tych wytwórców, którzy dostarczają je fabrykom do produkcji samochodów (na tzw. pierwszy montaż), a więc np. : na markowe produkty takie jak : Kayba, Stone, Bando, Nippon-Denso, Ngk, Asin, Daikin - Exedy, Nsk, Koyo, Ntn,Stone, Tokico, Nipparts itd., wprowadzają nowe pojęcie "części o porównywalnej jakości", tj. części, których jakość jest identyczna z jakością części oryginalnych, mimo że pochodzą od niezależnych producentów, zakazują producentom samochodów utrudniania warsztatom niezależnym i serwisom autoryzowanym stosowania części oryginalnych i części o porównywalnej jakości zakupionych u niezależnych dystrybutorów części (o ile nie są one używane do naprawy gwarancyjnej, naprawy bezpłatnej lub naprawy objętej kampanią serwisową).


W GVO i "klauzuli napraw" wyodrębniono cztery, poniżej przedstawione, rodzaje części zamiennych stosowanych w naprawach.


Części oryginalne (z logo koncernu)

Części samochodowe aut sprzedawane i dystrybuowane przez koncerny samochodowe. W krajach Unii Europejskiej 20% części samochodowych pochodzi od koncernów, zaś pozostałe 80% od niezależnych producentów. Części dostarczane przez koncerny różni od oryginalnych części dostarczanych przez producentów: logo, opakowanie i najczęściej wyższa cena.
Części oryginalne (od producenta)

Elementy użytkowe samochodu sprzedawane i dystrybuowane bezpośrednio przez niezależnych, ale markowych i uznanych producentów części (takich jak np. Bosch, Koyo, Hella, Exedy, Valeo, Kayaba, Pilkington). Przepisy GVO oraz "klauzulą napraw" przyznają ten sam status jakościowy częściom sygnowanych przez ich producentów, co częściom sygnowanym przez koncerny samochodowe. Tym bardziej, że pochodzą one najczęściej z tej samej fabryki, tej samej linii produkcyjnej, co części pakowane potem w pudełka z logo koncernu.

Części o porównywalnej jakości

GVO wyodrębniło nową kategorię elementów samochodowych, jakimi są "części zamienne o porównywalnej jakości". Odpowiadają one jakościowo produktom oferowanym przez koncerny i producentów części, spełniają one odpowiednie warunki techniczne, ale nie muszą być wykonane w tej samej technologii (mogą być nawet z innego rodzaju tworzywa). Producenci tych części pod rygorem odpowiedzialności cywilnej, gwarantują za ich bezpieczeństwo i jakość.

Części nieoryginalne (zamienniki)

To cała reszta części, która nie ma zaświadczeń o "oryginalności", ani o "porównywalnej jakości". Wykorzystywane są przez niezależne warsztaty w naprawach samochodów nie objętych już gwarancją koncernu.

Dlatego właśnie większość naszych części nazywamy oryginalnymi lub oryginałami .


Przed importem sprawdzamy:

czy dany asortyment był laboratoryjnie kontrolowany pod względem jakości, wykonania i pasowania, przy czym nasz dostawca ( Nipparts B.V.) musi dysponować specjalnym laboratorium wyposażonym w oryginalne modele samochodów,
czy nasz dostawca jest umieszczony na liście dostawców części uznawanych przez europejski system informacji ,
czy nasz dostawca wydaje nam pisemne oświadczenie (certyfikat) potwierdzające dostosowanie jakości swojego towaru do wymogów GVO.


Korzyści płynące z dyrektywy unijnej GVO i  "klauzuli napraw"

do naprawy samochodu możesz używać części zamiennych niezależnych producentów bez utraty gwarancji oczywiście w okresie jej trwania
według ekspertyzy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji naprawa samochodu w oparciu o części niezależnych producentów "jest całkowicie skuteczna, poprawna technicznie i nie budząca obaw w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności oraz niezawodności naprawianego pojazdu".
pozwala dokonywać racjonalnego wyboru konsumentowi - będzie on mógł taniej naprawiać swój samochód
wspiera konkurencję i wolny rynek - części mogą być dostarczane przez niezależnych producentów, a o ich wyborze decyduje m.in.jakość i cena.
monopol na części zamienne wypchnie z rynku tysiące firm, głównie małych i średnich. Klauzula napraw pozwoli uczciwie konkurować - decydować będzie cena i jakość usług, a nie regulacje narzucane przez interes koncernów
ceny części samochodowych z logo koncernu w Polsce i Europie są dużo wyższe (nawet do 450%) od tych samych części, które nie są pakowane w pudełka oznaczone logiem monopolistów (koncernów)